Profil na Mojej Komunite

Návrat na úplnu stránku

farnosť Nitra - Dolné mesto

farnosť Nitra - Dolné mesto
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons. Pavol Zahatlan
Kapláni:
Peter Mišovič
Výpomocný duchovný: Mons. Gašpar Fronc, Andrej Filin
Kostol sv. Michala: Anton Ďatelinka
Správca stránok
Miroslav Kukučka
Webové sídla
http://nitra.dm.nrb.sk
E-mailové adresy
funrdm@gmail.com
Adresa
Farská 18
Nitra
94901
Telefón
Pevna linka: 037 652 20 08

Služby

  • Maloobchod