Wall - najnovšie

Ukazujem 0 výsledkov.

Profil na Mojej Komunite

farnosť Nitra - Dolné mesto
18 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Vdp. ThDr. PhDr. Peter Klech PhD.
Kapláni:
Vdp. Mgr. Juraj Musil
Kontaktné informácie

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.