Ukazujem 0 výsledkov.

Profil na Mojej Komunite

farnosť Nitra - Dolné mesto
24 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD.
Kapláni:
Mgr. Lukáš Frank, kaplán
Mons. Anton Kováčik, výpomocný duchovný
Kontaktné informácie

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 1 výsledok.